Izrada i montaža objekata

Od samog osnutka poduzeća na montažu objekata je bila orijentirana većina poslovanja, a i danas ona čini vrlo važnu komponentu u poslovanju poduzeća. Kroz godine poslovanja specijalizirali smo se za izradu različitih vrsta metalnih krovova, fasada, te čeličnih konstrukcija. Posebno vrijedi istaknuti izradu i montažu kompletnih proizvodnih i skladišnih industrijskih objekata, kojih smo, kroz godine poslovanja, odradili stotine na području Republike Hrvatske. U niže istaknutim slikama mogu se vidjeti primjeri nekih od objekata u fazama montaže.

Fasade i krovovi

Od samih početaka poslovanja poduzeće M.I.Hršak se specijaliziralo za izradu raznih vrsta metalnih pokrova i fasada. Jednostruki limovi, slagani sendvič pokrovi, kazetne fasade te sendvič paneli različitih ispuna su većina materijala koji se koriste kod izrade krovova i fasada na objektima poslovne i javne namjene.

Pošaljite nam upit

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.