OBAVIJEST O POČETKU PROVEDBE PROJEKTA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE PROIZVODNOG POGONA TVRTKE M.I. HRŠAK D.O.O.“

 

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021.-2026.

OPIS PROJEKTA

Tvrtka M.I. Hršak d.o.o. je u prosincu 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE proizvodnog pogona tvrtke M.I. Hršak d.o.o.“ Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka: KK.04.1.1.03 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Projekt čini nekoliko elemenata: 1) Ugradnja sustava rekuperacije otpadne topline za proizvodni proces i grijanje zgrade, 2) Uvođenje cjelovite regulacije grijanja i unutarnje rasvjete putem sustava mjerenja i nadzora (CNUS), 3) Ugradnja učinkovitog sustava vanjske rasvjete, 4) Postavljanje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, 5) Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, 6) Upravljanje projektom i 7) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta će omogućiti smanjenje potrošnje isporučene energije unutar energetski troškovne cjeline tvrtke M.I. Hršak d.o.o. provedbom mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je smanjiti količinu isporučene energije na proizvodnom pogonu i zgradi. Opći cilj projekta je smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini za 655.845,40 kWh/god.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1) Ušteda energije od 411.735,40 kWh/god,

R3) Povećanje količine OIE u bruto konačnoj potrošnji energije na projektnoj cjelini od 244.110,00 kWh/god

Provedba projekta omogućiti će uštede isporučene energije povećanjem energetske učinkovitosti i povećanjem proizvodnje obnovljivih izvora energije, a navedene uštede će rezultirati smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije CO2.

Razdoblje provedbe: 01.10.2020. – 01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.615.830,53 HRK (479.903,18 EUR)

Iznos EU potpore: 2.143.474,99 HRK (284.488,02 EUR)

Kontakt: Matija Hršak, matija.hrsak@mi-hrsak.hr

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PROVEDBE PROJEKTA „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE PROIZVODNOG POGONA TVRTKE M.I. HRŠAK D.O.O.“

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST 2021.-2026.

OPIS PROJEKTA

Tvrtka M.I. Hršak d.o.o. je u prosincu 2023. godine uspješno završila s provedbom EU projekta pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE proizvodnog pogona tvrtke M.I. Hršak d.o.o.“ Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, Referentna oznaka: KK.04.1.1.03 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost. 

Projekt se sastojao nekoliko elemenata: 1) Ugradnja sustava rekuperacije otpadne topline za proizvodni proces i grijanje zgrade, 2) Uvođenje cjelovite regulacije grijanja i unutarnje rasvjete putem sustava mjerenja i nadzora (CNUS), 3) Ugradnja učinkovitog sustava vanjske rasvjete, 4) Postavljanje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije, 5) Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, 6) Upravljanje projektom i 7) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta je omogućila smanjenje potrošnje isporučene energije unutar energetski troškovne cjeline tvrtke M.I. Hršak d.o.o. provedbom mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je smanjiti količinu isporučene energije na proizvodnom pogonu i zgradi. Opći cilj projekta je smanjiti isporučenu energiju projektnoj cjelini za 663.355,40 kWh/god.

Uspješnom provedbom projekta omogućilo se postizanje sljedećih rezultata: 

R1) Ušteda energije od 411.735,40 kWh/god,

R3) Povećanje količine OIE u bruto konačnoj potrošnji energije na projektnoj cjelini od 251.620,00 kWh/god

Provedba projekta doprinijela je uštedama isporučene energije kroz povećanje energetske učinkovitosti i povećanje proizvodnje obnovljivih izvora energije, a navedene uštede će rezultirati smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije CO2.

Razdoblje provedbe: 01.10.2020. – 31.12.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 479.903,18 EUR (3.615.830,53 HRK)

Iznos EU potpore: 284.488,02 EUR (2.143.474,99 HRK)

Kontakt: Matija Hršak, matija.hrsak@mi-hrsak.hr