OBAVIJEST O POČETKU PROVEDBE PROJEKTA „JAČANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE M.I. HRŠAK ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ – INSTRUMENT POMOĆ ZA OPORAVAK ZA KOHEZIJU I EUROPSKA PODRUČJA “REACT-EU”

OPIS PROJEKTA

Tvrtka M.I. Hršak d.o.o. je u studenom 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke M.I. Hršak ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Projekt čini nekoliko elemenata: 1) Nabava tehnološki napredne proizvodne linije za proizvodnju krovnih i fasadnih limova s izolacijom, 2) Nabava softvera za inovaciju proizvodnog procesa, 3) Nabava softvera za inovaciju poslovnog procesa logistike, 4) Nabava softvera za inovaciju poslovnog procesa upravljanja odnosa s klijentima (CRM), 5) Upravljanje projektom i 6) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta će ojačati konkurentnost tvrtke M.I. Hršak kroz tranziciju na održivo, zeleno, digitalno i otporno poslovanje, s visokom razinom učinkovitosti resursa te digitalnom transformacijom proizvodnih i poslovnih procesa, a sve uz razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenje proizvodnih tehnologija i uvođenje digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja.
Opći cilj projekta je doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji te povećanju otpornosti tvrtke M.I. Hršak da odgovori na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata: Povećani proizvodni kapacitet, unaprijeđene proizvodne tehnologije i uvedena digitalna i zelena tehnološka rješenja.

Provedba projekta doprinijet će kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje te naknadno korištenje proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline, a navedeno će rezultirati i smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije CO2.

Razdoblje provedbe: 01.12.2021. – 01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 29.644.687,50 HRK (3.934.526,18 EUR)

Iznos EU potpore: 7.500.000,00 HRK (995.421,06 EUR)

Kontakt: Matija Hršak, matija.hrsak@mi-hrsak.hr

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PROVEDBE PROJEKTA „JAČANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE M.I. HRŠAK ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ – INSTRUMENT POMOĆ ZA OPORAVAK ZA KOHEZIJU I EUROPSKA PODRUČJA “REACT-EU”

OPIS PROJEKTA

Tvrtka M.I. Hršak d.o.o. je u lipnju 2023. godine uspješno završila s provedbom EU projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti tvrtke M.I. Hršak ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“. Projekt je ostvario sufinanciranje putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran sredstvima iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”. 

Projekt se sastojao od nekoliko elemenata: 1) Nabava tehnološki napredne proizvodne linije za proizvodnju krovnih i fasadnih limova s izolacijom, 2) Nabava softvera za inovaciju proizvodnog procesa, 3) Nabava softvera za inovaciju poslovnog procesa logistike, 4) Nabava softvera za inovaciju poslovnog procesa upravljanja odnosa s klijentima (CRM), 5) Upravljanje projektom i 6) Promidžba i vidljivost. Uspješna provedba projekta ojačala je konkurentnost tvrtke M.I. Hršak kroz tranziciju na održivo, zeleno, digitalno i otporno poslovanje, s visokom razinom učinkovitosti resursa te digitalnom transformacijom proizvodnih i poslovnih procesa, a sve uz razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, unaprjeđenje proizvodnih tehnologija i uvođenje digitalnih i zelenih tehnoloških rješenja.
Opći cilj projekta je doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji te povećanju otpornosti tvrtke M.I. Hršak da odgovori na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Uspješnom provedbom projekta omogućilo se postizanje sljedećih rezultata: Povećani proizvodni kapacitet, unaprijeđene proizvodne tehnologije i uvedena digitalna i zelena tehnološka rješenja.

Provedba projekta doprinijela je kružnom gospodarstvu kroz učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje te naknadno korištenje proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline, a navedeno je rezultiralo i smanjenjem negativnog utjecaja na okoliš putem smanjenja emisije CO2.

Razdoblje provedbe: 01.12.2021. – 01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.934.526,18 EUR (29.644.687,50 HRK)

Iznos EU potpore: 995.421,06 EUR (7.500.000,00 HRK)

Kontakt: Matija Hršak, matija.hrsak@mi-hrsak.hr 

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://next-generation-eu.europa.eu/index_hr