IKT podpora poslovanju

Podjetje M.I.Hršak d.o.o. izvaja projekt z naslovom IKT podpora poslovanju iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, ki se financirajo v okviru programa, 2007. 2013 skozi “Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izboljšanje poslovnih procesov,” No Contract RC.2.1.11- 0211. Projekt je vreden 575.000.00 kn (vključno z nepovratnimi sredstvi EU v višini 340,519.48 kn). Projekt poteka skozi 6 mesecev, in izvajanje se je začelo aprila 2015. Investicijski projekt se nanaša na informatizacijo ključnih procesov poslovanja družbe z uvedbo poslovnih informacijskih in komunikacijskih rešitev za integracijo in optimizacijo poslovnih procesov in specializiranih programskih rešitev za oblikovanje jeklenih konstrukcija, ki bodo zagotovili nadaljnjo rast in razvoj ter krepitev konkurenčnega položaja na domačem in svetovnih trgih.

Pošljite nam poizvedbo

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.