JEKLENE KONSTRUKCIJE

Izdelava in montaža jeklenih konstrukcij od samega začetka je sestavni del poslovne dejavnosti podjetja. Zahvaljujuč dolgoletnih izkušnjam, kot tudi znanje pridobljeno skozi leta, skoraj ne obastaja vrsta jeklene konstrukcije za katero nismo v možnosti dati ustrezno ponudbo.

Za vse objekte se pripravi ustrezna dokumentacija – pred začetkom proizvodnje naredi se nacrt za nadzor kakovosti, varilne tehnologije in tehnologije AKZ-a. Naredi se dnevnik izdelave, varilni dnevnik, dnevnik protivkorozijske zaščite. Konstrukcije gredo skozi več kontrol, dokler ne postanejo del konačnega predmeta.
Izvaja se dimenzionalni nadzor, in nadzor vara PKK in glede na projektne zahteve vizualne, penetrantne, magnetne ali UZV nadzore.

Za izdelavu dokumentacije se uporablja 3D programska oprema. Tekla – za modeliranje in Idea Statica za dimenzioniranje spojin.

Zaposlujemo potrjene, izobražene in certificirane osebe iz varilnega področja in področja NDT-a.

Certificiranje ISO 9001:2015, EN: 1090-2:2008, EN: 14782:2006, HRN EN ISO 3834-2:2007.

Pošljite nam poizvedbo

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.