Kako izmjeriti krovište?

Kod izmjere krovišta nekog objekta za izradu ponude, treba obratiti pažnju na osnovne dimenzije kao što su:

A – dužina krovne vode,
B – dužina krovne vode,
C – dužina samog krovišta ( sljemena, žljeba … ),

i svakako na broj odvoda ( predviđenih ili postojećih ) samim time i dimenzije odvoda:

D – visina vertikalne odvodne cijevi,
E – udaljenost žljeba od zida objekta,

te presjek odvodne vertikalne cijevi ako je poznat ( okrugli ili kvadratni ).

Ukoliko na krovu postoje neki otvori poput krovnih prozora, dimnjaka ili odzračnika kod njih svakako treba izmjeriti:

X – dužinu,
Y – širinu,
Z – udaljenost od sljemena krova,
V – visina dimnjaka ili odzračnika,
Ø – promjer dimnjaka ili odzračnika.

• Što se tiče rubova krova, za izradu opšava zabata, kao što se vidi na priloženoj slici treba izmjeriti:

H – ukupna visina podkonstrukcije koja će se zatvoriti opšavom

Pošaljite nam upit

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.